Praktische informatie Blauwdruk, praktijk voor Body Stress Release,
Utrecht

Body Stress Release zet een proces in gang in je lichaam, waarbij spieren vastgezette spanning zullen gaan loslaten. Je lichaam gaat daardoor beter 
functioneren.
Dit proces wordt bij voorkeur opgestart met drie behandelingen: op de 1e, de 4e en de 11e dag, omdat in dit ritme het effect optimaal is gebleken. 
Als je bijvoorbeeld start op een dinsdag, is de tweede afspraak op de eerstvolgende vrijdag en de derde afspraak een week daarna op vrijdag.
Na de derde release kijken we per keer wat een geschikt moment is voor een eventuele vervolgafspraak. 

Het eerste consult duurt 60 minuten en start met een intakegesprek en een uitleg over Body Stress Release. Daarna volgt de daadwerkelijke release.
Je ligt dan -volledig gekleed- op de speciale behandeltafel. Ook je schoenen kun je aanhouden.

Een vervolgconsult duurt 45-55 minuten.

Als je vragen hebt over Body Stress Release of een afspraak wilt maken, kun je bellen of een bericht sturen per e-mail. Kijk voor details op de pagina 'contactgegevens'

Kosten:
Volwassenen:  53 €
Kinderen tot 18 jaar: 38 €
Studenten: 50 €

Annuleren
Als het nodig is een afspraak te verzetten of te annuleren, doe dit dan minimaal 24 uur van te voren. Dan worden er geen consultkosten in rekening gebracht.


Zorgverzekering
Via onderstaande link kun je bekijken welke verzekeraars hebben toe-gezegd BSR te vergoeden in 2019: 
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/body-stress-release
Het maakt uit welke polis je bij de verzekeraar hebt!


 Wil je zeker weten of BSR bij jou wordt vergoed, vraag het dan na bij je   verzekeraar!                                                                                                        
Hierbij is een aantal zaken belangrijk om te weten:
- BSR Blauwdruk / Aletta Bakker is aangesloten bij de BSRAN - de Body    
Stress Release Associatie Nederland, lidnummer 101
BSR Blauwdruk / Aletta Bakker is in het bezit van een geldig diploma           Medische Basiskennis
- AGB code van de praktijk: 90064576
- AGB code van Aletta Bakker: 90105302


Body Stress Release Associatie Nederland
Aletta Bakker is als erkend Body Stress Release Practitioner aangesloten bij de BSRAN - Body Stress Release Associatie Nederland. Als lid van de BSRAN voldoe ik aan de kwaliteitseisen van de Associatie, aan de nieuwe wet Wkkgz -  via de BSRAN ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie en zijn een klachtenregeling en klachtenfunctionaris geregeld bij NIBIG.

www.bodystressrelease.nl

Ook is zij aangesloten bij de Body Stress Release Association van Zuid-Afrika
www.bodystressrelease.com


Omgaan met klachten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
BSR praktijk Blauwdruk voldoet aan deze eisen. 
Op de site van de BSR Associatie is meer informatie te vinden:
https://www.bodystressrelease.nl/algemeen/klachten-over-bsr/

Via de BSR Associatie Nederland ben ik aangesloten bij de CAM Coöperatie.


Privacystatement
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde release en de relevante ontwikkelingen nadat je start met Body Stress Release.
Deze gegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt bepaald hoe een Body Stress Release sessie wordt ingevuld. 
Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens 
• als enige toegang heb tot je gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens 
• niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het     uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende je gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar   

Enkele gegevens uit je dossier worden gebruikt
• Voor het opstellen van een factuur. 
Op de factuur die je per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kan declareren bij je zorgverzekeraar. Het betreft: je naam, woonplaats en geboortedatum, en de data van de Body Stress Release sessies.
• Voor het bijhouden van de financiële administratie. Hierin staan gegevens conform de richtlijnen van de Belastingdienst: je naam, de data van de Body Stress Release sessies en de data van betalingen. Ook staat vermeld of je per bank of contant hebt betaald. 

Factuur en financiële administratie worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software. 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming
• Om een schadeletseladvocaat te informeren op diens verzoek, met jouw nadrukkelijke toestemming
• Voor het gebruik voor waarneming door een BSR collega, tijdens mijn afwezigheid. Ook hiervoor geldt dat het alleen gebeurt met je specifieke toestemming.

Als ik ooit vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Bijvoorbeeld als een letselschadeadvocaat een verzoek om informatie indient.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Belastingdienst).